Overzicht van het AI Seed Phrase Finder & BTC-saldocontrolehulpmiddel voor Windows PC

Comentarios · 72 Puntos de vista

De snelgroeiende wereld van cryptocurrency kan het succes van kunstmatige intelligentie niet negeren. Het is dan ook geen verrassing dat...

De snelgroeiende wereld van cryptocurrency kan het succes van kunstmatige intelligentie niet negeren. Het is dan ook geen verrassing dat er zoveel opwinding is op YouTube over het programma "AI Seed Phrase Finder BTC-saldocontrolehulpmiddel voor Windows PC", dat massale generatie van seed phrases biedt voor verlaten Bitcoin-wallets met een positief saldo. Het is belangrijk op te merken dat dit programma niet alleen interessante functies heeft, maar ook breed wordt besproken in ChatGPT, evenals op populaire fora en sociale media zoals Google, Yandex en Bitcointalk.org.

Let op, beste lezers, deze interessante verzameling materialen uit verschillende bronnen en het beknopte overzicht van het artikel op de website ai-seedfinder.com. Het artikel beschrijft uitgebreid de functionaliteit van het programma AI Seed Phrase Finder BTC balance checker tool voor computers met het Windows-besturingssysteem. Het programma kan in twee modi werken, afhankelijk van het type licentie:

 1. De eerste modus is bedoeld voor massageneratie en controle van mnemonische zinnen, waarmee u toegang kunt krijgen tot Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.
 2. Er is een tweede modus die het mogelijk maakt om de volledige set woorden van de mnemonische zin te herstellen voor een specifieke Bitcoin-portemonnee, zelfs als slechts een deel van de woorden in de juiste of willekeurige volgorde bekend is.

Soms verliezen of vergeten mensen per ongeluk de seed-zinnen van hun cryptocurrency-portefeuilles, waardoor ze geen toegang meer hebben tot hun bitcoins. Nu is er een oplossing die u kan helpen dergelijke situaties te voorkomen en zelfs verlaten bitcoin-portefeuilles met positieve saldo's te vinden, zodat u ze naar eigen inzicht kunt gebruiken!

Informatieprogramma "AI Seed Phrase Finder BTC balance checker tool" maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en methoden van kunstmatige intelligentie om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren die worden gebruikt voor voorafgaande training van AI-modellen die zijn ontwikkeld om mnemonische zinnen te genereren en zoeken. Deze zinnen stellen u in staat toegang te krijgen tot "verlaten Bitcoin-portefeuilles" met nog steeds een "niet-nulsaldo". Op deze manier kunt u opnieuw toegang krijgen tot verloren Bitcoin-portefeuilles die aanzienlijke hoeveelheden van deze cryptocurrency bevatten!

Hieronder vindt u een korte video waarin de belangrijkste functies van het programma worden gedemonstreerd, evenals een visuele vergelijking van drie versies van het programma, afhankelijk van het type licentie en de bijbehorende functionaliteiten.

Zoals eerder vermeld, werkt het programma in twee modi:

 1. De eerste modus van het AI Seed Phrase Finder-programma is "AI_Mode", die bedoeld is voor het genereren en controleren van de geldigheid van seedzinnen voor Bitcoin-portefeuilles. Hiervoor worden de speciale modules "AI_Generator" en "AI_Validator" van het programma gebruikt. Vervolgens controleert het programma met behulp van de "AI_Checker"-module de lijst met "seedzinnen" die zijn verwerkt door de "AI_Validator"-module op de aanwezigheid van een positief saldo op de portefeuilles die deze seedzinnen kunnen openen. Vervolgens worden de lijst met mnemonische frasen van portefeuilles met saldi boven nul opgeslagen in een tekstbestand.
 2. Tweede modus AI_Target_Search_Mode maakt het mogelijk om een ​​12-woordzinsdeel op te sporen dat wordt gebruikt om een ​​specifieke Bitcoin-portemonnee te herstellen. Zelfs als u slechts een paar woorden uit deze zin heeft of als ze willekeurig zijn geordend, stelt deze modus u in staat om de gewenste seed-zin te vinden. Om de zoektocht te versnellen, wordt aanbevolen om het adres van de Bitcoin-portemonnee op te geven waartoe toegang moet worden verkregen.

U kunt ook zelf alle seed-zinnen onderzoeken en controleren die het programma redelijk maakt op basis van methoden en algoritmen voor kunstmatige intelligentie door naar deze lange videopresentatie te kijken.

Beschrijving van de AI Seed Phrase Finder-programma-interface

Na het uitpakken van de bestanden uit het programmabestand moet u eenvoudige instructies volgen om het programma te starten. Zorg ervoor dat u toegang tot internet heeft, want de ingevoerde licentiesleutel moet worden gecontroleerd. Volg deze stappen:

 • Start het bestand AISeedFinder.exe.
 • Registreer met uw Telegram-gebruikersnaam als login voor het starten van het programma.
 • Maak een sterk wachtwoord dat bestaat uit tekens, hoofdletters en kleine letters, en cijfers.
 • Open het bestand License key.txt en kopieer de licentiesleutelcode.
 • Voer de licentiesleutelcode in en begin het programma te gebruiken.

Het is belangrijk op te merken dat het programma vereist dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoert om uw identiteit te bepalen en toegang tot het programma te beveiligen. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag, omdat alleen geregistreerde gebruikers de functies van het programma kunnen gebruiken die beschikbaar zijn binnen de licentiesleutel en de bijbehorende resultaten kunnen krijgen.

Na de authenticatieprocedure wordt de gebruiker meteen naar een aantrekkelijke interface geleid. Deze interface bevat drie onafhankelijke gebieden die het huidige proces van de software laten zien. In deze gebieden kunnen we de activiteitenlogboeken van de modules zien: AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance. Onze software heeft ook een statusbalk voor de verbinding met de servers en de voortgang van het laden van de benodigde gegevens en module-updates. Hier vindt u ook contactinformatie om contact op te nemen met onze ondersteuningsdienst, kunt u de huidige licentie bekijken en het programma-instellingenmenu openen. Om het activiteitenlogboek van elke module (AI_Generator, AI_Validator, Checker BTC Balance) te bekijken, klikt u eenvoudigweg op de knop "OPEN" naast het overeenkomstige venster van elke module.

Hoe vindt het AI Seed Phrase Finder-programma mnemonische zinnen voor Bitcoin-portefeuilles met een gegarandeerd positief saldo?

Het creëren van deze unieke software is gebaseerd op een interessant algoritme dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Om verloren Bitcoin-portefeuilles te vinden, werkt het AI Seed Phrase Finder-programma als volgt:

 1. Eerst start het AI Seed Phrase Finder-programma de "AI_Generator" module, die kunstmatige intelligentie-algoritmen gebruikt voor het massaal genereren van zaadzinnen. Dit proces wordt uitgevoerd op geavanceerde apparatuur, wat zorgt voor hoge efficiëntie en prestaties van het programma.
 2. Op de tweede fase wordt de "AI_Validator" module toegepast, die voortdurend de lijst van seed-zinnen, gegenereerd met behulp van de "AI_Generator" module, controleert op geldigheid. Dit helpt om foutief gegenereerde seed-zinnen te vermijden en versnelt de detectie van Bitcoin-wallets met een positieve balans.
 3. Op de derde fase werkt het "BTC Balance Checker" module, die "geldige seed-zinnen" controleert op de aanwezigheid van een positieve balans in de bijbehorende portefeuilles. Hiervoor maakt het programma gebruik van openbare blockchain-gegevens met informatie over de balansen van alle Bitcoin-adressen. Op deze manier kan worden bepaald of er geld op de portefeuille staat dat is gekoppeld aan elke gegenereerde seed-zin uit de lijst verkregen van de "AI_Validator" module. De mnemonische zinnen die de gebruiker interesseren, worden opgeslagen in een aparte tekstbestand AI_Wallets_Seed.log, dat zich bevindt in de map "Output".

Het is belangrijk op te merken dat de belangrijkste berekeningen worden uitgevoerd op een extern platform, niet op uw persoonlijke computer. Uw computer ontvangt de resultaten van het programma van versleutelde servers en toont deze in realtime in de bijbehorende logs. Dit vermindert de belasting op uw computer aanzienlijk en zorgt voor efficiënte gegevensverwerking. Voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie worden alle gegevenspakketten die worden verzonden tussen uw computer en het externe platform versleuteld met behulp van speciale algoritmen. Hierdoor zijn uw gegevens veilig tegen ongeoorloofde toegang of onderschepping, en dit wordt in detail beschreven aan het einde van dit artikel.

Je kunt screenshots van de resultaten van het programma en open Electrum wallets zien die zijn gevonden met behulp van mnemonische zinnen met behulp van de AI Seed Phrase Finder BTC balance checker tool voor Windows PC.

Voor gemak en betrouwbare logging van de werking van de rekenservers die de AI Seed Phase Finder-programma aandrijven, en voor het bekijken van de huidige status door gebruikers, worden geavanceerde technologieën en methoden gebruikt:

 • Multi-threading: het programma-algoritme beheert de rekenservers en softwaremodules effectief door elk in een aparte thread uit te voeren. Dit maakt gelijktijdige uitvoering van verschillende taken mogelijk, zoals het genereren van de originele zin, het controleren en tellen van het positieve saldo. Hierdoor worden de serverresources optimaal benut en wordt de uitvoeringstijd verkort.
 • Werkwijziging: om grote hoeveelheden informatie te verwerken en serveroperaties uit te voeren, wordt de mogelijkheid van asynchroon programmeren gebruikt. Dit maakt gelijktijdige uitvoering van meerdere taken mogelijk zonder het hoofdprogrammathread te vertragen. Een uitstekend voorbeeld van het gebruik van asynchroniciteit is de module die verantwoordelijk is voor het genereren van mnemonische zinnen, die gelijktijdig werkt en initiële zinnen genereert en andere belangrijke operaties uitvoert. Dit resulteert in verbeterde productiviteit van het programma en verkorte wachttijd voor resultaten.
 • Voor het opslaan van informatie over het functioneren van het programma, inclusief gegenereerde zinnen, controleresultaten en positieve balans, worden speciale bibliotheken gebruikt. Deze bibliotheken helpen bij het wegschrijven van programmajournaals naar tekstbestanden die worden opgeslagen in de map "Output". Hierdoor kan de gebruiker de journaals van de moduleweergave bekijken en een lijst zien van alle seed-zinnen die zijn verkregen als resultaat van het programma.
 • Voor de analyse van grote hoeveelheden gegevens wordt vaak buffering gebruikt. Bijvoorbeeld, de resultaten van het werk van de mnemonic generator worden tijdelijk opgeslagen in een buffer en vervolgens in batches naar het programmajournaal geschreven en doorgegeven aan de validator en seed-zin controle tool. Deze aanpak maakt het mogelijk om de prestaties van het programma te optimaliseren en de belasting op de server te verminderen.
 • Monitoringsservice: we gebruiken een speciaal monitorsysteem om de status van ons programma en servers te controleren. Dit stelt ons in staat om statistieken over programmabewerkingen in realtime te ontvangen, waaronder de snelheid van het maken en controleren van seed-zinnen, en om de huidige resultaten van de module te bekijken. Deze aanpak helpt ons om snel te reageren op problemen en zorgt voor een betrouwbare werking van het programma.

Dankzij al deze methoden en handige technieken kunnen we de prestaties van onze rekenapparaten effectief controleren en de handelingen van het AI Seed Finder Tool-programma betrouwbaar registreren. Onze gebruikers hebben op elk moment toegang tot het logboek en de lijst met gemaakte beginselzinnen, en ze kunnen ook bijgewerkte informatie ontvangen over de huidige status van programmabewerkingen.

Hoe wordt de hoge snelheid van het programma "AI Seed Phrase Finder" bereikt met behulp van AI?

Zoals al eerder vermeld in dit artikel, genereert het AI Seed Finder-programma op intelligente wijze seedfrases voor Bitcoin-wallets met een positieve balans, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geopend in de financiële sector voor gebruikers. In plaats van de klassieke methode te gebruiken om alle mogelijke combinaties van woorden uit het BIP-39-woordenboek te doorlopen, maakt het programma gebruik van een kunstmatige intelligentiemodel dat waarschijnlijke geldige mnemonische frases voorspelt. Dit model is gebaseerd op geleerde verbanden tussen bekende seedfrases en Bitcoin-wallets, waardoor het aantal combinaties dat moet worden gecontroleerd aanzienlijk wordt verminderd, en dus de zoeksnelheid en het aantal nuttige resultaten voor gebruikers worden vergroot. Bovendien wordt het proces versneld door parallelle gegevensverwerking: de taak is opgesplitst in delen die worden verwerkt op verschillende servers, waardoor de uitvoeringstijd van de gestelde taken aanzienlijk wordt verkort en de efficiëntie van het programma wordt verhoogd.

Het instellen van het kunstmatige intelligentiemodel is een belangrijke stap in het werk van het AI Seed Phrase Finder-programma. Het stelt AI in staat om de modelparameters te optimaliseren voor een betere efficiency en snelheid. In sommige gevallen kan het nodig zijn om lichtere modellen en andere optimalisatiemethoden te gebruiken om gegevensverwerking te versnellen. De details van deze benadering zullen verder worden besproken in dit artikel.

Het programma maakt ook gebruik van vooraf getrainde modellen, wat tijd en middelen bespaart die anders zouden worden besteed aan het trainen van een model vanaf nul. Deze modellen hebben al ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, wat zorgt voor een hoge nauwkeurigheid bij het voorspellen van juiste zinsneden in mnemonische zinnen en aanzienlijk versnelt het werk van het programma.

De belangrijkste focus van het programma is het toepassen van verschillende algoritmen en methodes voor machine learning. Bijvoorbeeld, als dat nodig is, kan het programma gebruik maken van genetische algoritmen om mogelijke zinnen te onderzoeken en de meest geschikte opties te kiezen. Dit maakt het mogelijk om optimale resultaten te behalen in korte tijd.

Om gedistribueerde taken en berekeningen op meerdere servers uit te voeren, maakt AI Seed Phrase Finder gebruik van krachtige platforms zoals Apache Spark en TensorFlow. Hierdoor kunnen taken worden opgesplitst in meerdere delen en parallel worden uitgevoerd op meerdere servers, wat de prestaties van het programma aanzienlijk verbetert.

Het AI Seed Phrase Finder-project maakt gebruik van gespecialiseerde hardware met grafische processors (GPU's) om berekeningen te versnellen. Deze krachtige processors hebben een hoog rekenvermogen en aanzienlijk potentieel voor parallelle taken. Hierdoor kan het programma enorme hoeveelheden gegevens met hoge snelheid analyseren en verwerken, waardoor de tijd die nodig is voor taken zoals het genereren en controleren van een groot aantal zaadzinnen aanzienlijk wordt verminderd.

Het AI Seed Phrase Finder-programma is ongeëvenaard dankzij het gebruik van cloudservers. In tegenstelling tot andere programma's die alleen op persoonlijke computers werken en veel tijd nodig hebben om seed phrases voor BTC-portefeuilles op internet te vinden, kan dit programma effectief gebruik maken van de computerkracht van cloudservers, wat flexibiliteit en schaalbaarheid van middelen biedt voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Door gegevens parallel te verwerken op meerdere servers, biedt het programma maximale snelheid bij het zoeken naar de gewenste seed phrase op basis van gebruikerscriteria, wat vooral belangrijk is in de "AI_Target_Search_Mode".

Analyse en gebruik van wiskundige algoritmen en kunstmatige intelligentiemethoden

Gebruik van gespecialiseerde apparatuur, waaronder cloudservers met grafische processoren

Maximale efficiëntie en snelheid bij het genereren en controleren van zaadzinnen op geldigheid

Toegang tot digitale activa herstellen, zelfs met slechts een deel van de zaadzin of beschadigde mnemonische zin

Analyse en gebruik van het programma-algoritme

 • Mogelijkheid om unieke mnemonische zinnen te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie.
 • Filteren van portefeuilles met een nul of positief saldo.

De AI Seed Phrase Finder-software heeft verschillende kenmerken:

  1. Optimalisatie van het proces van het genereren van mnemonische zinnen. In plaats van alle mogelijke combinaties van woorden uit het woordenboek uit te proberen, maakt het programma gebruik van een kunstmatige intelligentiemodel. Het voorspelt de meest waarschijnlijke zinnen op basis van geleerde verbanden tussen zinnen en bitcoin-portefeuilles. Hierdoor konden herhalingen en betekenisloze woordcombinaties worden geëlimineerd.
  2. Parallell verwerken van een taak maakt het mogelijk om het in verschillende delen te verdelen die gelijktijdig op verschillende servers kunnen worden verwerkt. Dit optimaliseert het gebruik van middelen en versnelt aanzienlijk het zoeken naar seed-frasen die portefeuilles openen met een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency.
  3. Voor het optimaliseren van het werk van kunstmatige intelligentie past het programma de gebruikte AI-model aan, rekening houdend met de taakparameters. Afhankelijk van de complexiteit worden vereenvoudigde berekeningen en extra methoden voor gegevensverwerking toegepast. Het programma maakt ook gebruik van vooraf getrainde modellen, waardoor de verwerkingstijd voor gegevens bij het genereren van geldige seed-frasen wordt verkort. Door het gebruik van servers met grafische processors (GPU) biedt het AI Seed Finder-programma een hoge verwerkingssnelheid. Door de grote rekenkracht en efficiënte uitvoering van parallelle berekeningen kan het programma gelijktijdig op meerdere knooppunten werken en de rekenbelasting verdelen. Het gebruik van extra servers in een cloudomgeving zorgt voor flexibiliteit en schaalbaarheid van het systeem. Het programma kan ook de gegevensverwerking verdelen over meerdere servers voor parallel werken, wat vooral handig is in de "AI_Target_Search_Mode".
  4. Een belangrijk onderdeel van het programma is het genetisch algoritme van kunstmatige intelligentie dat verantwoordelijk is voor het genereren van zaadzinnen. Het genetisch algoritme is gebaseerd op de principes van natuurlijke selectie en populatie-evolutie, waardoor willekeurige combinaties van oorspronkelijke zaadzinnen kunnen worden gegenereerd en hun kwaliteit kan worden beoordeeld op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierdoor worden mnemonic-zinnen die verband houden met bitcoin-portefeuilles met positieve tegoeden effectief gefilterd.
  5. De werking van dit algoritme kan als volgt worden voorgesteld: er wordt een willekeurige populatie van oorspronkelijke zinnen gegenereerd, bestaande uit combinaties van woorden (genotypen). Vervolgens wordt elke genotypen beoordeeld op basis van het hebben van een positief saldo op de bijbehorende portemonnee die wordt gevormd op basis van de zaadzin.
  6. Er wordt gewaardeerd dat het genetische algoritme dat in het programma wordt gebruikt een sleutelrol speelt bij het genereren van seedfrases. Dit algoritme, dat is gebaseerd op de principes van natuurlijke selectie en populatie-evolutie, maakt het mogelijk om willekeurige combinaties van oorspronkelijke seedfrases te genereren en effectief mnemonische zinnen te selecteren die verband houden met bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.
  7. In de volgende fase worden de beste genotypen geselecteerd op basis van hun beoordelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door speciale selectieoperators die genotypen met de hoogste beoordeling verkiezen. Vervolgens vindt er kruising plaats tussen de geselecteerde genotypen, wat leidt tot de vorming van een nieuwe generatie genotypen. Tijdens het kruisingsproces wisselen genotypen genetische informatie uit en ontstaan er nieuwe combinaties van mnemonische zinnen.
  8. Daarna volgt een mutatie die willekeurig enkele genen van de genotypen van de nieuwe generatie verandert. Dit draagt bij aan het creëren van diversiteit en maakt het mogelijk om een groter aantal mogelijke combinaties van mnemonische zinnen te onderzoeken.
  9. Een genetisch algoritme creëert nieuwe generaties genotypen door middel van mutatie en kruising. Elke generatie wordt geëvalueerd en de beste genotypen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Het AI-algoritme blijft werken totdat aan de stopvoorwaarden is voldaan. Dit is nodig om een bepaald aantal combinaties van woorden te vinden. Het genetisch algoritme maakt het mogelijk om geldige seedfrases te genereren die toegang geven tot portefeuilles met een positieve balans.

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe een genetisch algoritme kan werken om mnemonische zinnen te genereren. Stel dat er op de server een database is met 100 miljoen gegenereerde seedfrases, bestaande uit woorden uit de BIP-39-woordenlijst. Het doel van het programma is om een reeks woorden te vinden die toegang geven tot een bitcoin-portefeuille met een positieve balans.

Elk zinnetje in de database wordt beoordeeld op basis van de balans van de combinatie van 12 woorden. De balans van de portefeuille kan positief of nul zijn. Het algoritme selecteert vervolgens de beste mnemonische zinnen met een positieve balans voor verdere kruising. Bijvoorbeeld, twee beste seedfrases kunnen worden gekruist door delen van de genotypen uit te wisselen. Na de kruising vindt er mutatie plaats, waarbij sommige genen in de nieuwe genotypen willekeurig veranderen. Bijvoorbeeld, een woord in de zin kan worden vervangen. Op deze manier creëert het programma een nieuwe generatie mnemonische zinnen die worden geëvalueerd door AI op basis van de balans van de portefeuille. De beste mnemonische zinnen worden doorgegeven aan de volgende generatie en het proces wordt herhaald. De oorspronkelijke toestand van het softwaremodule is het controleren van nieuwe reeksen populaties van oorspronkelijke zinnen die zijn geselecteerd door het genetisch algoritme om het nieuwe generatie mnemonische zinnen te testen. Het programma maakt gebruik van AI-gebaseerde machine learning-methoden om de oorspronkelijke zinnen te vinden.

Machine learning-methoden zoals neurale netwerken en reinforcement learning-algoritmen worden gebruikt om modellen te maken die de juiste seedfrases kunnen voorspellen op basis van beschikbare gegevens.

Het trainingsproces begint met een dataset met bekende mnemonische zinnen en overeenkomende portefeuille-balansen. Deze gegevens worden verdeeld in een trainings- en een testset. Een neuraal netwerk wordt gemaakt met behulp van lagen neuronen die inputgegevens ontvangen, zoals woorden van de oorspronkelijke zin, en een voorspelling doen (vermoedelijke balans van de portefeuille). Neuronen in de lagen zijn verbonden met gewichten die de mate van invloed van elke neuron op de volgende laag bepalen. Tijdens het trainingsproces worden de gewichten van het neurale netwerk aangepast om de voorspellingsfout te minimaliseren. Hiervoor wordt de verliesfunctie geoptimaliseerd, die het verschil meet tussen de voorspelde en de werkelijke waarden.

Nadat het trainingsproces is voltooid, kan het model worden gebruikt om portefeuille-balansen te voorspellen op basis van nieuwe oorspronkelijke zinnen. Bijvoorbeeld, als het programma een nieuwe mnemonische zin heeft gegenereerd, kan het model de kans voorspellen van een positieve balans in de portefeuille.

Laten we aannemen dat we een dataset hebben met oorspronkelijke zinnen en bijbehorende portefeuille-balansen. Deze gegevens worden verdeeld in een trainings- en een testset (respectievelijk 80% en 20%). Vervolgens wordt een neuraal netwerk met neuronlagen ontwikkeld. De invoerlaag ontvangt woorden van oorspronkelijke zinnen, de verborgen lagen verwerken de informatie en de uitvoerlaag voorspelt een positieve balans in de portefeuille. Het model wordt getraind met behulp van trainingsgegevens door de gewichten van het neuraal netwerk aan te passen om de voorspellingsfout te minimaliseren. Dit proces wordt herhaald met behulp van stochastische gradiëntafdaling.

Aan het einde van de training wordt het model geëvalueerd op nauwkeurigheid met behulp van de testdataset. De testgegevens worden aan het model gegeven en de voorspelde balans wordt vergeleken met de werkelijke balans. Bijvoorbeeld, het model voorspelt een positieve balans voor een oorspronkelijke zin en vergelijkt dit met de feitelijke balans in de bitcoin-portefeuille.

Toepassing van genetische programmering voor het zoeken naar valide seed-zinnen met behulp van AI

Genetische programmering is een methode die gebruik maakt van genetische algoritmen in de kunstmatige intelligentiegenerator. Met behulp van deze methode kunnen nieuwe bronfrases worden gecreëerd zonder dat handmatig instellingen hoeven te worden gemaakt. Het proces van genetische programmering begint met het vormen van een willekeurige populatie van programma's die in staat zijn om bronfrases te genereren en deze te onthouden. Deze programma's worden gepresenteerd als bomen, waarbij elke knoop overeenkomt met een operatie of functie. Vervolgens wordt elk programma beoordeeld aan de hand van vooraf bepaalde criteria, zoals het controleren van de balans op een positieve waarde. Programma's die bronfrases genereren met een positieve balans krijgen hogere scores. Vervolgens worden geselecteerde programma's tijdens het crossover-proces gecombineerd door delen van hun bomen uit te wisselen.

Bijvoorbeeld, een functie kan aan een ander programma een actie doorgeven die een mnemonische zin genereert. Daarna vindt er mutatie plaats, waarbij sommige elementen van de bomen in de nieuwe programma's willekeurig worden gewijzigd. Bijvoorbeeld, een van de programma's kan willekeurig een nieuwe operatie aan zijn boom toevoegen. Bovendien zijn er ook andere methoden die worden gebruikt om juiste seed-zinnen te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie.

Methoden voor het genereren van mnemonische zinnen om toegang te krijgen tot verloren bitcoin-portefeuilles

Hierboven is al vermeld dat AI Seed Phrase Finder verschillende technieken gebruikt om unieke mnemonische zinnen te genereren waarmee toegang kan worden hersteld tot verloren bitcoin-portefeuilles met een positieve balans. Het combineert en vult bestaande modellen aan met behulp van generatoren om de beste resultaten te behalen. De gecreëerde database wordt vervolgens geladen in een neurale netwerk, dat machine learning-methoden toepast om de beste zinnen te beoordelen en te kiezen. Als resultaat kan het getrainde model optimale combinaties van woorden voorspellen om toegang tot verloren bitcoin-portefeuilles te herstellen. Tijdens het programma werken de volgende kunstmatige intelligentiemethoden samen om het gewenste resultaat te bereiken:

   • Neurale netwerken zijn de basis in machine learning-algoritmen. Ze helpen bijvoorbeeld bij het creëren van een model dat de waarschijnlijkheid kan beoordelen dat een combinatie van woorden een juiste zin vormt en toegang geven tot de balans van een cryptocurrency-portemonnee. Meestal worden grote hoeveelheden gegevens gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen. Hierdoor kan het systeem zelf complexe patronen en verbanden ontdekken, die vervolgens worden gebruikt om de juiste woordsequenties te selecteren.
   • Optimalisatie-algoritmen spelen een belangrijke rol. Een daarvan is het genetisch algoritme dat eerder is beschreven. Er zijn ook variaties van optimalisatie met behulp van gradient descent en evolutionaire strategieën. Al deze algoritmen zijn gericht op het bereiken van één doel: het zoeken naar optimale combinaties van woorden in de oorspronkelijke zinnen.
   • Natuurlijke taalverwerking is het proces waarbij de vormen van natuurlijke spraak worden geanalyseerd met behulp van woordenboeken en informatiebronnen. Dit proces maakt het mogelijk om tekstuele informatie te verwerken om originele zinnen te creëren. Ons programma maakt gebruik van een unieke methodologie, gebaseerd op het creëren van een model dat de "succeskans" kan beoordelen voor elke combinatie van woorden. Bijvoorbeeld, het kan bepalen of deze combinatie kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de balans van een cryptocurrency-portemonnee.
   • Deep learning - een methode die gebruik maakt van neurale netwerken om een complex systeem te creëren. Het resulterende model is in staat om de structuur en betekenis van de oorspronkelijke zinnen te analyseren en begrijpen, en verschilt van conventionele neurale netwerktraining in zijn diepere benadering. Met behulp van deep learning kunnen overeenkomende kenmerken uit een database automatisch worden bepaald en kunnen voorspellingen worden gedaan over de resultaten.
   • Evolutionaire strategieën zijn een vorm van optimalisatie die het proces van natuurlijke selectie gebruikt. Ze maken deel uit van genetische programmering en zijn gericht op het vinden van de vereiste mnemonische zinnen door de genenpool van de populatie te verbeteren met behulp van genetische operatoren. Evolutionaire strategieën maken het mogelijk om effectief het bereik van mogelijke zaadzinnen te onderzoeken en de beste combinaties van woorden te vinden.
   • Het onderzoek naar lexicale en tekstuele materialen is nauw verbonden met het verwerken van natuurlijke taal. In dit model wordt een grote hoeveelheid tekstinformatie geladen, zoals boeken, artikelen en webpagina's. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden populaire woorden en sequenties geanalyseerd, waaruit met hoge waarschijnlijkheid seed-zinnen kunnen worden samengesteld die gebruikers kunnen gebruiken bij het maken van hun eigen portemonnee voor bitcoins (bijvoorbeeld een seed-zin bestaande uit de namen van bijbelse apostelen, zoals: "Peter Andrew James John Philip Bartholomew Thomas Matthew Alphaev Tadday Simon Judas" of een mnemonische zin bestaande uit de namen van planeten in het zonnestelsel, bijvoorbeeld: "Mercurius Venus Aarde Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus").
   • Met behulp van natuurlijke taalverwerkingalgoritmen voert kunstmatige intelligentie semantische analyse uit om relaties tussen woorden te identificeren en modellen te creëren die de waarschijnlijkheid evalueren dat bepaalde woordencombinaties memorabele zinnen worden, zoals in het vorige voorbeeld.
   • Kunstmatige intelligentie voert sociale analyse uit door gegevens van sociale netwerken, fora of andere online platforms te uploaden en te analyseren. Dit helpt bij het identificeren van populaire onderwerpen, interesses en gebruikersvoorkeuren. Vervolgens wordt de verzamelde database gebruikt om veelbelovende woordencombinaties te selecteren en te trainen voor de generatie van originele zinnen.
   • Clusteranalyse: informatie wordt verdeeld in verwante clusters. Waarom is het nodig om zinnen op basis van overeenkomsten te groeperen? Dit maakt het mogelijk om patronen en de meest voorkomende zinscombinaties in reeds bekende geldige zaaddozen te identificeren.
   • Analyse van oude en lege portefeuilles. Het programma analyseert informatie uit de database. Bekende bitcoin-portefeuilles met beschikbare gegevens worden onderzocht. Dit helpt om patronen in mnemonische zinnen te identificeren die kunnen worden gebruikt om "zaadzinnen" te vinden voor eerder onbekende portefeuilles met een positieve balans. Woordenlijsten en databases met bekende zaadzinnen en gerelateerde sequenties worden in het programma geladen. Bijvoorbeeld kan het systeem de gegenereerde combinaties controleren op overeenkomst met bekende patronen of sjablonen gebruiken om vergelijkbare waarden te vinden.
   • Bij het analyseren van sjablonen houdt het algoritme rekening met patronen en patronen die al in de databases aanwezig zijn. Kunstmatige intelligentie is in staat om herhaalde combinaties van woorden te herkennen die in bekende portefeuilles met saldi kunnen voorkomen. Om het proces te versnellen worden parallelle berekeningen gebruikt. Dit betekent dat de taak wordt opgesplitst in meerdere fasen en de gegevens tegelijkertijd worden verwerkt. Hiervoor worden moderne gespecialiseerde multi-core apparaten (ASIC) en cloudservers met grafische processors gebruikt.
   • De AI Seed Phrase Finder-software heeft een functie voor het cachen van resultaten van eerdere berekeningen, wat zorgt voor snellere latere verzoeken. Bijvoorbeeld, als de software eerder de seed phrase heeft gecontroleerd en ontdekt dat de bijbehorende portemonnee onvoldoende saldo heeft, wordt dit resultaat in de cache opgeslagen. Bij een herhaalde aanvraag met dezelfde seed phrase kan het programma direct het opgeslagen resultaat teruggeven, zonder extra controle uit te voeren. (De cache wordt gewist bij het herstarten van het programma, aangezien het saldo van de portemonnee in die tijd kan zijn veranderd).
   • Tijdoptimalisatie. Het systeem vermindert de tijd die nodig is voor het uitvoeren van alle algoritmen. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de oorspronkelijke zinnen, omdat het berekeningsproces sneller verloopt. Bijvoorbeeld, de software kan gebruik maken van efficiënte datastructuren of algoritmen voor het verminderen van de complexiteit om het proces te versnellen.
   • AI Seed Finder - uniek programma met de mogelijkheid om de parameters van zijn algoritme in real-time aan te passen. Het kan dynamisch de instellingen wijzigen op basis van de eigenschappen van de invoergegevens en de systeemstatus. Dankzij deze aanpak biedt dit programma optimale prestaties en efficiëntie in real-time, wat vooral waardevol is voor gebruikers. Een andere functie is de mogelijkheid om te werken met kant-en-klare modellen en kunstmatige intelligentie-algoritmen. Deze modellen zijn zeer flexibel en stellen u in staat om snel het gewenste resultaat te bereiken.

In het resultaat is dit programma een krachtig instrument dat algoritmen en methoden van kunstmatige intelligentie combineert met behulp van servers met grafische processors om maximale snelheid te bereiken bij het genereren van unieke zinnen op basis van memorabele woorden. Deze zinnen geven gebruikers toegang tot Bitcoin-portefeuilles met geld.

Hoe werkt de module "AI_Target_Search_Mode" bij het genereren van seedfrases die voldoen aan de criteria van de gebruiker?

Het verkrijgen van een licentie en het kiezen van het juiste tariefplan, waarvan de informatie te vinden is in de "Kosten"-sectie, stelt u in staat om de functie "AI_Target_Search_Mode" te gebruiken. Binnen deze modus worden eerder beschreven methoden en algoritmen van kunstmatige intelligentie toegepast. Dit bevordert het creëren van de meest waarschijnlijke combinaties van woorden in de oorspronkelijke zin, wat het zoekproces versnelt en de nauwkeurigheid van de resultaten verbetert. AI-algoritmen worden gebruikt voor het analyseren en verwerken van grote hoeveelheden gegevens, het identificeren van patronen en het nemen van beslissingen op basis van deze gegevens. De modus is bedoeld voor het zoeken naar seed-frases met behulp van criteria die door de gebruiker zijn opgegeven in een speciaal formulier.

De gebruiker hoeft alleen maar zijn Bitcoin-portefeuilleadres te verstrekken en slechts 6 woorden correct te ordenen. In dit geval maakt de "AI_Target_Search_Mode"-module gebruik van kunstmatige intelligentie om alle mogelijke combinaties van de overgebleven 6 woorden te genereren. Vervolgens controleert elke gegenereerde combinatie met behulp van een validatiemodule op geldigheid. Als de combinatie correct is, controleert de module de Bitcoin-portemonnee met behulp van de ontvangen seed-phrase via de blockchain en controleert of het adres van de portefeuille dat door de gebruiker is opgegeven, voldoet aan de zoekcriteria.

Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt het zoekproces veel sneller, omdat AI-algoritmen grote hoeveelheden gegevens efficiënt verwerken. Het programma werkt in "AI_Target_Search_Mode" als volgt:

   • Ontvangen van de brondata: De gebruiker levert het adres van de gewenste Bitcoin-portemonnee en minimaal 6 woorden uit de seed-frase in de juiste volgorde. De gebruiker kan ook extra bekende woorden opgeven die deel uitmaken van deze mnemonische zin en in willekeurige volgorde staan.
   • Genereren van een lijst met mogelijke combinaties: De generatormodule past eerder beschreven methoden toe om een lijst te maken van alle mogelijke combinaties van de resterende woorden die moeten worden gevonden.
   • Vervolgens wordt elke combinatie geïtererd: De "AI_Target_Search_Mode" module begint de combinaties uit de lijst te doorlopen en vervangt de ontbrekende woorden in de seed-frase met behulp van de "AI_Validator" module.
   • Controleren van de juistheid van de combinatie: Elke gegenereerde combinatie wordt gecontroleerd op geldigheid van de ontvangen mnemonische zin door de AI_Validator module.
   • By checking the seed phrase, if the combination generated by the program passes validation, the program in "AI_Target_Search_Mode" uses the obtained seed to open a Bitcoin wallet and check if any BTC address inside the wallet matches the one entered by the user before starting the search process. In case of an exact match, the found seed phrase is considered complete and valid. It will be displayed in the program's corresponding journal and written to the "Target_Checker.log" text file, which is located in the "output" folder in the root directory with the program's executable file.

Onder de conclusies van de module "AI_Target_Search_Mode" van het programma AI Seed Phrase Finder kan worden gesteld dat als een volledige en geldige seed phrase al is gevonden, deze aan de gebruiker wordt getoond en dat het programma in deze modus als voltooid wordt beschouwd. Om de volgende mnemonische frase te vinden die voldoet aan de gebruikersvoorwaarden, moet het programma opnieuw worden gestart.

   1. Resultaten weergeven: Als er al een volledige en geldige seed phrase is gevonden, toont de module "AI_Target_Search_Mode" deze aan de gebruiker en wordt het werk van het programma in deze modus als voltooid beschouwd. Om de volgende mnemonische frase te vinden volgens de gebruikersvoorwaarden, moet het programma opnieuw worden gestart.

Waarom is AI Seed Phrase Finder met AI beter dan de brute force methode?

AI Seed Phrase Finder BTC is een unieke balansverificatietool die gebruik maakt van artificial intelligence. Het heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere software die brute force methodes gebruiken om mnemonic phrases uit te proberen:

   1. Het is efficiënt. AI Seed Phrase Finder maakt gebruik van machine learning-algoritmes en neurale netwerken om het proces van het vinden van seed phrases te optimaliseren. Hierdoor kan het grote hoeveelheden data verwerken en patronen vinden, waardoor het effectiever en sneller kan zoeken dan brute force methodes.
   2. Verkorte zoekproces: AI Seed Phrase Finder kan reeds bekende informatie over initiële zinnen gebruiken om het zoekproces te optimaliseren. Het houdt rekening met de waarschijnlijkheid van het gebruik van individuele woorden in de initiële zinnen en verkort zo de zoektijd, waardoor de kans groter wordt om de juiste seedzin voor BTC-portefeuilles te vinden.
   3. Flexibiliteit: AI Seed Phrase Finder kan worden getraind en aangepast aan nieuwe gegevens en veranderende omstandigheden. Het kan zijn algoritmen en zoekstrategieën verbeteren op basis van opgebouwde ervaring, waardoor het in de loop van de tijd efficiënter en nauwkeuriger wordt.

Bij het berekenen van de snelheid van het vinden van een seed-frase kunnen er vele variabelen van invloed zijn op de resultaten, zoals de complexiteit van de mnemonische frase, het aantal mogelijke combinaties, de efficiëntie van het programma en de kracht van de hardware. Echter, dankzij optimalisatie en het gebruik van kunstmatige intelligentie kan het programma AI Seed Phrase Finder het zoekproces aanzienlijk versnellen in vergelijking met andere softwareproducten die gebaseerd zijn op doorloop- of brute force-methoden. Zo kan het bijvoorbeeld voorafgaande gegevens gebruiken om het zoekbereik te beperken en het aantal combinaties te verminderen, wat leidt tot een hogere snelheid van het vinden.

   • Gebruik van neurale netwerken: AI Seed Phrase Finder maakt gebruik van neurale netwerken om een groot aantal seed-frasen te analyseren en de meest waarschijnlijke combinaties van woorden te bepalen. Dit versnelt het zoekproces en verbetert de nauwkeurigheid van de resultaten.
   • Gebruik van woordenboeken: het programma maakt gebruik van woordenboeken met een groot aantal woorden die in seed-frasen kunnen worden gebruikt. Dit vermindert het aantal mogelijke combinaties en verbetert de kans op succesvol zoeken.
   • Contextanalyse: AI Seed Phrase Finder analyseert de context waarin seed-frasen werden gebruikt en houdt rekening met de kenmerken en voorkeuren van de gebruiker. Dit verhoogt de kans op het vinden van de originele zin, zelfs als deze is gewijzigd of synoniemen zijn gebruikt.

Alles bij elkaar maakt AI Seed Phrase Finder een onmisbaar instrument voor iedereen die werkt met BTC-portefeuilles en het proces van het zoeken naar seed-frasen en het controleren van het saldo wil vergemakkelijken.

  1. Recurrente neurale netwerken (RNN) worden gebruikt voor het analyseren van sequentiële gegevens, zoals teksten. Dankzij hun vermogen om afhankelijkheden en context tussen woorden in invoerzinnen vast te leggen, kan het AI Seed Phrase Finder-programma de meest waarschijnlijke mnemonische zinnen vinden die toegang geven tot Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.
  2. Convolutionele neurale netwerken (CNN) worden gebruikt voor de verwerking van tekstgegevens met afbeeldingen die op internet zijn gevonden. Ze herkennen effectief lokale patronen en kenmerken van tekst, wat AI Seed Phrase Finder helpt bij het genereren van juiste mnemonische zinnen met een maximale waarschijnlijkheid van betrekking tot Bitcoin-portefeuilles met een positief saldo.
  3. Het gebruik van deep learning omvat het gebruik van diepe neurale netwerken om hoog niveau functies uit vorige gegevens te extraheren.
  4. Dit stelt de AI Seed Phrase Finder in staat om complexere en verborgen afhankelijkheden in seed phrases te vinden, waardoor hun kwaliteit en nauwkeurigheid verbeteren voordat ze worden gevalideerd.
  5. Bovendien maakt het programma gebruik van evolutionaire programmeertechnieken om optimale parameters voor AI-modellen te vinden en hun prestaties en nauwkeurigheid te verbeteren.
  6. De AI Seed Phrase Finder maakt ook gebruik van bayesiaanse netwerken op basis van statistische gegevens om de waarschijnlijkheid van bepaalde woordcombinaties in seed phrases te voorspellen.
  7. Deze statistische gegevens worden regelmatig bijgewerkt tijdens het generatieproces van nieuwe woordcombinaties.
  8. De clusteringmethode (clusteringalgoritmen) wordt gebruikt om de oorspronkelijke expressies te sorteren en te groeperen op basis van hun gelijkenis en gemeenschappelijke kenmerken, wat het mogelijk maakt om grote hoeveelheden gegevens efficiënt te verwerken en te analyseren. Aan de andere kant wordt de Support Vector Machine (SVM) -methode gebruikt voor de analyse en classificatie van de oorspronkelijke expressies op basis van hun unieke eigenschappen en kenmerken.
  9. AI Seed Phrase Finder gebruikt de "Decision Trees" methode om gegevens te classificeren op basis van een reeks logische beslissingen. In eerste instantie wordt deze methode toegepast om de oorspronkelijke zinnen te analyseren en te classificeren op basis van hun eigenschappen en kenmerken. Vervolgens combineren de Random Forest-algoritmen meerdere beslissingsbomen om de gegevens nauwkeuriger te classificeren. Dit stelt het AI Seed Phrase Finder-programma in staat om de voorspellingsnauwkeurigheid te verbeteren bij het kiezen van woorden om geldige mnemonische zinnen te genereren voor portefeuilles met een verondersteld positief saldo.

 

  1. AI Seed Phrase Finder maakt gebruik van verschillende methoden die het in staat stellen om efficiënt grote hoeveelheden gegevens te analyseren en waardevolle zinnen voor gebruikers te vinden. Door verschillende benaderingen te combineren, kan het programma een hoge prestatie leveren.

Vinden van gebruikersrecensies over de werking van het AI Seed Phrase Finder-programma op het internet is onwaarschijnlijk vanwege het feit dat niemand zijn identiteit wil onthullen in strijd met de privacyregels en rapporten delen over het zoeken naar een seed phrase voor een portemonnee met een grote Bitcoin-saldo op sociale mediaplatforms. Het maakt niet uit of de gebruiker de oorspronkelijke eigenaar van de portemonnee was of de invoergegevens kreeg om de seed phrase te raden van derden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat geen enkele gebruiker van het programma ooit zal beweren dat ze een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency hebben verkregen met behulp van dit "programma".

Hoe worden de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens van gebruikers gewaarborgd in het AI Seed Phrase Finder-programma?

Het ontwikkelingsteam van het programma AI Seed Phrase Finder BTC balanscontrole tool voor Windows PC zorgt voor volledige privacy en databescherming voor alle modules, generator, controle en balans, die de gebruiker ontvangt in de logs.

AI Seed Phrase Finder BTC Checker Tool bestaat uit twee hoofdonderdelen: het clientgedeelte, dat op het apparaat van de gebruiker wordt geïnstalleerd, en het servergedeelte, dat op virtuele servers draait. Het programma geeft de gebruiker een grafische interface om initiële gegevens in te voeren voor het zoeken naar een seedzin in de AI_Target_Search_Mode en start het zoekproces. Het is ook verantwoordelijk voor het versleutelen en verzenden van gegevens tussen het client- en servergedeelte. Het clientgedeelte zorgt voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers met behulp van een licentiesleutel.

Het grootste deel van de actie vindt plaats op de servers van het programma, waar met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen mnemonische omwentelingen met zinnen worden gecreëerd, verwerkt en onderzocht, die nodig zijn om toegang tot de Bitcoin-portemonnee te herstellen waarnaar de gebruiker geïnteresseerd is. De servercomponent maakt gebruik van krachtige algoritmen en kunstmatige intelligentie om een snel zoekproces te garanderen met maximale snelheid.

De veiligheid van gebruikersgegevens speelt een belangrijke rol in het functioneren van het programma. De client maakt gebruik van een speciale sleutel om informatie te decoderen die van de servers is ontvangen. Deze sleutel wordt gemaakt op basis van de gebruikersnaam en licentiesleutel bij de eerste keer dat het programma op de computer van de gebruiker wordt uitgevoerd. De licentiesleutel wordt niet alleen gebruikt om gegevens te versleutelen en decoderen die tussen de client en server worden verzonden, maar ook om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen en voorkomen dat derden het programma gebruiken zonder de juiste licentie.

Om de vertrouwelijkheid van de informatie van elke gebruiker van ons programma te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van speciale encryptietechnologie. Elke afzonderlijke module werkt in een geïsoleerde omgeving, waar alle gegevens, inclusief mnemonic frases, geverifieerde adressen en tussenresultaten, beveiligd zijn met betrouwbare encryptie-algoritmes. Belangrijke handelingen met betrekking tot het genereren, valideren en controleren van de balans op portefeuilles worden uitgevoerd op hoogwaardige externe apparatuur. In feite is dit een hele cluster van servers met een hoge prestatie en grote rekenkracht. Deze apparatuur is speciaal geconfigureerd voor een efficiënte uitvoering van alle noodzakelijke handelingen.

Het is belangrijk op te merken dat de gebruiker de AI Seed Phrase Finder BTC balance checker tool voor Windows PC op zijn computer heeft geïnstalleerd, wat hem in staat stelt om gemakkelijk de werking van AI-modules te volgen en gegevens veilig te versleutelen en ontcijferen. Dit betekent dat de resultaten van het programma beschikbaar zijn voor u, maar de primaire gegevensverwerking vindt plaats op externe apparatuur. Hierdoor wordt uw computer niet zwaar belast en zijn er geen grote rekenkrachtbronnen nodig om alle bewerkingen uit te voeren.

Belangrijk om op te merken is dat alle data die wordt verzonden tussen uw computer en externe apparatuur wordt versleuteld met behulp van betrouwbare algoritmen en een licentiesleutel. Dit zorgt voor de veiligheid en bescherming van uw informatie tegen ongeautoriseerde toegang. Het programma AI Seed Phrase Finder BTC balance checker voor Windows PC beschermt alle resultaten op een betrouwbare manier met behulp van een licentiesleutel en speciale data-encryptie-algoritmen. Gebruikers kunnen deze resultaten bekijken in logbestanden die zich bevinden in de "Output" map.

Het gebruik van het AI Seed Phrase Finder programma zorgt voor volledige veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle resultaten van de module zijn alleen voor u beschikbaar, en de lijst met woordzinnen voor toegang tot Bitcoin-wallets met een positieve balans zal uitsluitend door u worden gebruikt.

Prijs AI Seed Phrase Finder en programmalicenties

Uit de gegeven informatie blijkt dat de AI Seed Phrase Finder gebruik zal maken van moderne apparatuur die in staat is om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Elke gebruiker zal bepaalde rekencapaciteit, zoals processortijd en geheugen, krijgen om de taak van het zoeken naar "plus seed frases" uit te voeren. Dit garandeert dat elke gebruiker voldoende middelen zal hebben om het programma efficiënt te laten werken, ongeacht het aantal gebruikers.

De AI Seed Finder-tool is schaalbaar, waardoor deze kan worden opgeschaald en extra bronnen kan gebruiken indien nodig. Naarmate het aantal gebruikers groeit, past het programma zich automatisch aan en wijst het meer middelen toe aan het verwerken van taken voor elke gebruiker. Hierdoor kan de AI Seed Phrase Finder stabiel en efficiënt werken, ongeacht het aantal gebruikers en licenties.

AI Seed Phrase Finder - het ontwikkelteam werkt voortdurend aan het verbeteren van de zoekalgoritmen om een snelle en nauwkeurige werking van het programma te garanderen. Dit maakt efficiënt gebruik van de beschikbare middelen mogelijk en zorgt voor een hoge prestatie, zelfs bij een groot aantal gebruikers.

Onze ontwikkelaars zijn ook verantwoordelijk voor het plannen van computerbronnen en het verdelen van zoektaken voor seed-phrases voor elke gebruiker. Ze bieden de benodigde rekenkracht en resources om het systeem efficiënt te laten werken. De kosten van het gebruik van AI Seed Finder zijn afhankelijk van de gekozen licentie. Neem contact op met onze manager via de Telegram-messenger via deze link om het programma aan te schaffen: https://t.me/ai_seed_finder

Bij de aankoop van het programma "AI Seed Phrase Finder BTC balanscontroletool voor Windows PC" met een willekeurige licentie betaalt de gebruiker de verhuur van computerapparatuur, inclusief een set functies en rekenkracht die nodig is voor de juiste werking van het programma in het gekozen prijsplan. Daarom is het niet mogelijk om de kosten van het gebruik van het programma, zoals vermeld in de prijslijst, te verlagen, omdat deze rechtstreeks afhankelijk is van de kosten van energiebronnen. Vanwege dezelfde reden is het niet mogelijk om een gratis demoversie te verstrekken, maar iedereen die de functionaliteit van het programma wil testen, kan een licentie kopen voor de "Light" versie van het programma.

Om te verduidelijken, is het belangrijk om te weten dat elke gebruiker in de vereenvoudigde versie van het programma "AI Seed Phrase Finder BTC balance tool voor Windows-pc" slechts een beperkte hoeveelheid rekenkracht krijgt, inclusief processor- en geheugengebruik, om het taak van het zoeken naar seed phrases uit te voeren. Bij aankoop van een "Premium" of "VIP" licentie worden aan elke gebruiker veel grotere hoeveelheden bronnen toegewezen om complexere taken uit te voeren, zoals het gebruik van de "AI_Target_Search_Mode" module. In het geval van een toename van het aantal gebruikers zal het programma de bronnenallocatie aanpassen om de taken van elke gebruiker te verwerken, om stabiel en efficiënt werk te garanderen.

Eén en dezelfde computer kan worden gebruikt om twee willekeurige versies van het programma uit drie mogelijke versies te starten met behulp van bijbehorende licentiesleutels. Voor maximale efficiëntie wordt aangeraden om deze toepassing continu te gebruiken op een persoonlijke computer of op een externe server.

Zoals u in de video aan het begin van dit artikel kunt zien, ondersteunt de AI Seed Finder-software het werken met drie verschillende soorten licenties voor het gebruik van dit product:

   1. De "Light" licentievoorwaarden stellen uitsluitend gebruik van het programma in kunstmatige intelligentie (AI) modus voor. Dit maakt het mogelijk om sleutelzinnen te vinden voor portefeuilles met een positief saldo, maar dit proces kan even duren. Deze licentieoptie is geoptimaliseerd voor gebruik op apparatuur met beperkte rekenkracht. De "Light" versie is een soort demonstratieversie van het programma, waarmee voldoende sleutelzinnen met een positief saldo kunnen worden gevonden gedurende de looptijd van de licentie.
    De kosten van de "Light" licentie bedragen 0,0128 BTC per maand. Dit is een demonstratieversie van het programma, die de mogelijkheden ervan laat zien en een willekeurige hoeveelheid cryptocurrency geeft die is gevonden op verlaten portefeuilles waarvoor het programma seedfrases zal vinden om ze te openen.
   2. De "Premium" licentie met de verbeterde "AI_Mode" biedt de mogelijkheid om de massale zoekmodus voor mnemonische zinnen voor bitcoin-portefeuilles met een positief saldo met hoge snelheid te gebruiken. Daarom worden voor dit type licentie veel middelen toegewezen voor een comfortabel en efficiënt gebruik van het programma. Een belangrijke factor is het totale aantal gevonden "geldige seedfrases" gedurende de looptijd van de licentie. Ontwikkelaars beweren dat met behulp van de "Premium" licentie met de verbeterde "AI_Mode" tientallen keren meer mnemonische zinnen kunnen worden verkregen en veel sneller kan worden gewerkt dan met de "Light" licentie. De kostprijs van deze licentie bedraagt 0,0512 BTC per maand. Deze licentie wordt aanbevolen voor mensen die het programma dag en nacht kunnen gebruiken om seedfrases te zoeken en toegang te krijgen tot een groot aantal bitcoin-portefeuilles met een positief saldo. Houd er rekening mee dat het bestand "AI_Wallets_Seed.log" een groot aantal seedfrases zal bevatten voor bitcoin-portefeuilles met een positief saldo, en dit aantal zal dagelijks toenemen gedurende de looptijd van de licentie. Daarom moeten gebruikers van deze licentie "voldoende inspanningen en tijd besteden" om middelen van alle portefeuilles af te halen waarvoor het programma seedfrases vindt. En onthoud dat u dit zelf moet doen!
   3. De "Premium" tarief met de "AI_Target_Search_Mode" functie heeft alle mogelijkheden van de "Premium" tarief, en maakt ook gebruik van de rekenkracht om snelle identificatie te zoeken binnen de door de gebruiker opgegeven "beperkte zoekcondities". Deze licentie omvat alle beschikbare functies van het programma en zorgt voor hoge prestaties door het maximale gebruik van onze rekenbronnen. Deze modus is ontworpen voor gebruikers die toegang tot verloren bitcoins willen herstellen met behulp van slechts gedeeltelijke initiële gegevens voor de zoekopdracht. Het wordt aanbevolen om deze licentie alleen te gebruiken als de gebruiker zeker is dat hij activa kan krijgen die op dit moment aanzienlijke marktwaarde hebben.

De kosten van een "Premium licentie" met de "AI_Target_Search_Mode" optie bedragen 0,256 BTC per maand gebruik. Het wordt aanbevolen om dit type licentie aan te schaffen voor gebruikers die volledig begrijpen welke resultaten ze zullen behalen bij het gebruik van dit programma.

Minimale systeemvereisten voor het draaien van AI Seed Phrase Finder op een computer met Windows OS

Om AI Seed Phrase Finder efficiënt te gebruiken, wordt aanbevolen om een ​​computer met twee processorcores en een kloksnelheid van minimaal 1,6 GHz te hebben. Het wordt ook aanbevolen om 4 GB RAM te hebben voor de 64-bits versie of 2 GB RAM voor de 32-bits versie. De generator- en validatielogboeken vereisen minimaal 40 GB vrije ruimte op de harde schijf. Bovendien is een scherm en grafische subsystem nodig voor normale werking en weergave van het programma. AI Seed Phrase Finder wordt ondersteund op Windows 7 en hogere besturingssystemen. Betrouwbaar werken van het programma wordt gegarandeerd door een stabiele internetverbinding met een snelheid van minimaal 20 Mbps.

Aanbevelingen van de ontwikkelaars

Wanneer u AI Seed Phrase Finder gebruikt, zijn er enkele aanbevelingen waar u rekening mee moet houden om de beste resultaten te behalen:

   • Ten eerste wordt sterk aanbevolen om een nieuwe Bitcoin-portemonnee aan te maken met behulp van een uitgebreide seed-zin (aangevuld met willekeurige woorden van de gebruiker) om de gevonden middelen over te maken. Dit helpt bij het beveiligen van uw activa. Een effectieve methode om de beveiliging van de "Electrum Bitcoin Wallet" te verbeteren, is het toevoegen van speciale woorden aan de seed-zin. In de vorige video die in dit artikel is gepubliceerd, wordt een voorbeeld getoond van hoe dit eenvoudig kan worden gedaan.
   • Als de saldocontrolemodule een mnemonische zin detecteert die is gekoppeld aan een Bitcoin-portemonnee met een positief saldo, wordt u sterk aangeraden om onmiddellijk een beslissing te nemen over verdere acties met deze portemonnee om te voorkomen dat u de door u gevonden crypto-activa overmaakt naar een Bitcoin-adres dat toebehoort aan iemand anders. Hiervoor moet u zich tot de vorige stap wenden. Er is geen noodzaak om de redenen uit te leggen waarom dit kan gebeuren!
   • Om de continue werking van het AI Seed Phrase Finder-programma voor het behalen van de meest effectieve resultaten te waarborgen, wordt aanbevolen. Het programma is gebaseerd op het gebruik van vooraf getrainde modellen die zijn gemaakt met behulp van genetische algoritmen. Dit bespaart tijd en middelen die normaal gesproken nodig zijn voor het volledig trainen van een model vanaf nul. Bij elke uitvoering van het programma wordt de populatie mnemonische zinnen die zijn verkregen via het genetische algoritme, gecontroleerd op overeenkomst met eerdere succesvolle populaties van seed-zinnen. Deze seed-zinnen zijn door het neurale netwerk geselecteerd om nieuwe woordencombinaties te testen.
Hoe langer het programma continu draait, hoe sneller het 'geldige mnemonische zinnen' ontdekt die gebruikt kunnen worden om toegang te krijgen tot portefeuilles met een positieve bitcoinbalans.

Om dit te doen, hoeft u alleen het programma op een externe server of computer te starten en de resultaten ervan vanaf elke locatie ter wereld op elk gewenst moment bij te houden met behulp van de RDP-technologie, zoals beschreven op de Microsoft-website. Dit zorgt voor continuïteit van het programma en de mogelijkheid om de resultaten op elk moment bij te houden, zelfs met behulp van een smartphone. Om door te gaan met werken waar het programma is gestopt, moet u op de "Stop" knop drukken en het project opslaan in het "Project" tabblad. Vervolgens moet u de "user" map kopiëren en verplaatsen naar de RDP-server in de map met het programma. Daarna kunt u het programma starten en eenvoudig inloggen. Het zal doorgaan met werken waar het gebleven was. Nu kunt u andere dingen doen en regelmatig de resultaten van het programma op de RDP-server controleren, zelfs met behulp van een smartphone, ongeacht waar u zich bevindt.

Hieronder volgen enkele onderscheidende voorbeelden van het op afstand monitoren van de resultaten van het AI Seed Phrase Finder-programma in onbekende omstandigheden, die door gebruikers aan ontwikkelaars werden verstrekt!

Om crashes te voorkomen op de desktopversie van het programma, zorg ervoor dat u een stabiele internetverbinding heeft en bij voorkeur een continue stroombron gebruikt. Het programma-overzicht is voltooid, maar het is vermeldenswaard dat het hoge beoordelingen heeft gekregen op het Bitcointalk.org-forum, wat de betrouwbaarheid en effectiviteit benadrukt.

Comentarios